You are here

Ekologické štúdie / Ecological studies

ISSN (tlačená verzia/printed) ISSN 1338-2853

Zameranie časopisu • Aims and Scope

Ekologické štúdie je recenzovaný vedecký časopis, kde sa publikujú pôvodné vedecké práce z oblasti ekológie, krajinnej ekológie, environmentalistiky, ekologickej a environmentálnej výchovy, ako aj z príbuzných disciplín. Ekologické štúdie vychádzajú od roku 2010 dvakrát ročne. Časopis vznikol pretransformovaním série monografie Ekologické štúdie na periodikum, ako odozva na situáciu s nedostatkom priestoru na publikovanie pôvodných prác slovenských autorov z danej oblasti. Vychádza 2-krát ročne a publikuje články v slovenskom alebo českom jazyku s anglickým abstraktom. Uverejňuje pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu. Príspevky sú publikované ako vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných). Publikovanie v časopise Ekologické štúdie nie je spoplatnené ani honorované.

V súlade s požiadavkami otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti je obsah časopisu Ekologické štúdie voľne prístupný na svojej webovej stránke:

  • od roku 2010 sú uverejnené plné texty a anotácie príspevkov.

Ekologické štúdie (Ecological studies) is a peer-reviewed scientific journal presents original scientific studies in the field of ecology, landscape ecology, environmental sciences, ecological and environmental education, as well as other related disciplines. Ecological Studies are published since 2010 twice a year. The magazine was created by transforming the monograph series Ecological Studies to a periodical, in response to the lack of space for publishing original papers of Slovak authors in the mentioned field. The journal is published two times a year in Slovak or Czech with an English abstract. The scope of the journal includes published original scientific works in basic and applied research. Papers published such as scientific papers in domestic, non-current, non-impacted journals). Publication in Ekologické štúdie is not charged and not paid.

To provide Open Access to online research outputs, the journal of Ekologiké štúdie is freely available on its website as follows:

  • since 2010: full texts and annotations are available.

Pokyny pre autorov  Instructions for Authors

Recenzný proces • Reviewing Process

Redakčná rada  Editorial Board

Tematické čísla  Thematic Issues

Informácie o časopise  Journal Info

Publikačná etika • Publication Ethics

Prehlásenie o otvorenom prístupe • Open Access Statement

Autorské práva • Copyright Notice

 

Jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Creative Commons License

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

bursa escort vip escort elit escort grkle bayan escort
bayan escort bursa gemlik escort escort bayan bursa grkle escort
perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya bayan escort bodrum escort
grkle escort escort bayan elit bayan escort escort bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort
mecidiyekoy escort sisli escort atakoy escort avcilar escort taksim escort